top of page
Romantic Couple

Link sản phẩm tại Nhật Bản:

amazon-logo-vector-download.jpg
Untitled-1.png
iahnuv.jpg
logo04.png
Máy điều hòa MITSUBISHI MSZ-GE2819-W

Giá sản phẩm:

¥66,000

(Giá tham khảo tại Amazon.co.jp, 

thay đổi phụ thuộc vào seller)

15,835,050 VNĐ

(Giá quy đổi và đã bao gồm phí mua hộ tại Tokyo Mall)

Phí vận chuyển:

3,505,735 VNĐ

(Dự kiến đối với đường biển)

Thông tin sản phẩm:

Xuất xứ

Hãng sản xuất

Dòng sản phẩm

Khối lượng dàn lạnh/nóng

Kích thước dàn lạnh

Kích thước dàn nóng

Năm sản xuất

Tình trạng

Nhật Bản

Hãng sản xuất

Dòng sản phẩm

9.0kg/23.0kg

799 x 290 x 232

February 2019

Mới

699 x 538 x 249

Number of tatami mats (air conditioner) Mainly for 10 tatami mats
Cooling capacity 2.8kW
Heating capacity 3.6kW
Power consumption during cooling 800W (165-1080W)
Heating power consumption 910W (135-1485W)
Operation sound during cooling (indoor unit/outdoor unit) 63dB/61dB
Driving sound during heating (indoor unit/outdoor unit) 64dB/63dB
Low temperature heating capacity (outside air 2℃) 3.5kW
Sensor function Floor temperature sensor
Comfortable airflow function Nothing
Comfortable dehumidification function Nothing
Ion mist function Nothing
Compatible with new refrigerant R32 Correspondence
Humidification function Nothing
Pipe length/height difference 20 (chargeless 10) m/15m
APF 5.8 (JIS C 9612: 2013)
5.8 (JIS C 9612: 2005)
Period power consumption 913kWh (JIS C 9612: 2013)
967kWh (JIS C 9612: 2005)
Annual electricity bill standard About 26100 yen
Energy saving standard achievement rate 100%
Energy saving performance (★~★★★★★) ★★☆☆☆
Specification 1 Series Name: 2019 Kirigamine GE Series
Color: (W) Pure White
Specification 2 Power supply: AC100V・15A
Pipe diameter (liquid side/gas side): φ6.35/9.52mm (2 minutes 3 minutes)
Specification 3 Filter automatic cleaning function: No
Smartphone cooperation function: Yes (adapter sold separately)

Mô tả sản phẩm:

Number of tatami mats (air conditioner) Mainly for 10 tatami mats
Cooling capacity 2.8kW
Heating capacity 3.6kW
Power consumption during cooling 800W (165-1080W)
Heating power consumption 910W (135-1485W)
Operation sound during cooling (indoor unit/outdoor unit) 63dB/61dB
Driving sound during heating (indoor unit/outdoor unit) 64dB/63dB
Low temperature heating capacity (outside air 2℃) 3.5kW
Sensor function Floor temperature sensor
Comfortable airflow function Nothing
Comfortable dehumidification function Nothing
Ion mist function Nothing
Compatible with new refrigerant R32 Correspondence
Humidification function Nothing
Pipe length/height difference 20 (chargeless 10) m/15m
APF 5.8 (JIS C 9612: 2013)
5.8 (JIS C 9612: 2005)
Period power consumption 913kWh (JIS C 9612: 2013)
967kWh (JIS C 9612: 2005)
Annual electricity bill standard About 26100 yen
Energy saving standard achievement rate 100%
Energy saving performance (★~★★★★★) ★★☆☆☆
Specification 1 Series Name: 2019 Kirigamine GE Series
Color: (W) Pure White
Specification 2 Power supply: AC100V・15A
Pipe diameter (liquid side/gas side): φ6.35/9.52mm (2 minutes 3 minutes)
Specification 3 Filter automatic cleaning function: No
Smartphone cooperation function: Yes (adapter sold separately)

bottom of page