top of page

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

arrow&v

¥51,800

12,428,115 VNĐ

Máy lọc không khí DAIKIN MCK55W-H

¥39,000

9,446,190 VNĐ

Máy lọc không khí DAIKIN MCK55W-W

¥75,000

17,994,375 VNĐ

Máy lọc không khí SHARP KC-HD70-W

¥65,000

15,595,125 VNĐ

Máy lọc không khí SHARP KI-J75YX-W

¥43,980

10,652,396 VNĐ

Máy lọc không khí SHARP KI-HS70-W

¥19,000

4,645,405 VNĐ

Máy lọc không khí SHARP FU-JK50-B

¥44,800

10,851,008 VNĐ

Máy lọc không khí HITACHI EP-LV1000-T

¥34,980

8,472,506 VNĐ

Máy lọc không khí HITACHI EP-NVG70-W

¥39,800

9,639,958 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-PXS55-W

¥139,800

33,541,515 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-MV2100-WZ

¥237,100

56,886,218 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-JDL50

¥59,800

14,347,515 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-VXS55-W

¥182,800

43,858,290 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-MV1500-WZ

¥72,300

17,346,578 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-MV1000-W

¥31,600

7,653,836 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-PDH35-W

¥14,379

3,515,594 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-PDG35-W

¥11,960

2,924,160 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-PXG35-W

¥57,999

13,915,410 VNĐ

Máy lọc không khí DAIKIN MCK70W-T

¥65,800

15,787,065 VNĐ

Máy lọc không khí DAIKIN ACM80U-W

¥130,000

31,190,250 VNĐ

Máy lọc không khí DAIKIN MCZ70W-T

¥11,420

2,792,133 VNĐ

Máy lọc không khí HITACHI EP-PZ30 W

¥50,999

12,235,935 VNĐ

Máy lọc không khí SHARP CV-H120-W

¥15,800

3,863,021 VNĐ

Máy lọc không khí SHARP FU-G51-W

¥77,777

18,660,647 VNĐ

Máy lọc không khí SHARP KI-JP100-W

¥29,000

7,024,090 VNĐ

Máy lọc không khí SHARP FU-L50-W

¥34,080

8,254,517 VNĐ

Máy lọc không khí HITACHI EP-NVG90-N

¥54,300

13,027,928 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-VC70XS-W

¥43,899

10,632,777 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-PXS55-K

¥114,000

27,351,450 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-JX1100V-W

¥64,800

15,547,140 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-VC55XS

¥119,400

28,647,045 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-MV1100-W

¥178,821

42,903,628 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-MC1000V-W

¥54,000

12,955,950 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-VXS55-K

¥26,928

6,522,231 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-PXP55-W

¥21,780

5,325,101 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-PXL55-K

¥90,300

21,665,228 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-PXJ55 K

¥34,523

8,361,816 VNĐ

Máy lọc không khí DAIKIN MC55W-W

¥29,800

7,217,858 VNĐ

Máy lọc không khí DAIKIN MC55U-W

¥29,800

7,217,858 VNĐ

Máy lọc không khí IRIS OHYAMA DCE-120

¥38,900

9,421,969 VNĐ

Máy lọc không khí SHARP FU-H30

¥29,800

7,217,858 VNĐ

Máy lọc không khí SHARP KI–DX50–W

¥21,800

5,329,991 VNĐ

Máy lọc không khí SHARP KC-F70-W

¥26,900

6,515,449 VNĐ

Máy lọc không khí SHARP FU-H50-W

¥38,780

9,392,904 VNĐ

Máy lọc không khí HITACHI EP-NVG90-W

¥69,000

16,554,825 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-VC70XS-TM

¥193,000

46,305,525 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-MV4100-SZ

¥69,000

16,554,825 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-VXS70-TM

¥172,200

41,315,085 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-JML30-W

¥53,000

12,716,025 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-PXR55-K

¥16,400

4,009,718 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-PDM30

¥36,800

8,913,328 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-PXM55-K

¥31,993

7,749,025 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-VE40XJ-W

¥26,928

6,522,231 VNĐ

Máy lọc không khí PANASONIC F-PXP55-K

¥54,000

12,955,950 VNĐ

Máy lọc không khí DAIKIN MCK70V-W

¥42,800

10,366,588 VNĐ

Máy lọc không khí DAIKIN MCK55W-T

bottom of page