top of page

TỦ LẠNH

arrow&v

¥79,800

18,781,329 VNĐ

Tủ lạnh HITACHI R-27JV T

¥198,000

46,600,290 VNĐ

Tủ lạnh HITACHI R-HW60K XN

¥221,800

52,201,739 VNĐ

Tủ lạnh SHARP SJ-AF50F-T

¥158,000

37,908,150 VNĐ

Tủ lạnh HITACHI R-XG56J XN

¥198,000

46,600,290 VNĐ

Tủ lạnh HITACHI R-HW60K XH

¥358,380

84,346,525 VNĐ

Tủ lạnh SHARP SJ-AF50F-W

¥449,370

105,761,476 VNĐ

Tủ lạnh HITACHI R-WX62K-X

¥198,000

46,600,290 VNĐ

Tủ lạnh HITACHI R-HW52K XW

¥70,909

16,688,788 VNĐ

Tủ lạnh HITACHI R-XG48K XN

¥358,380

84,346,525 VNĐ

Tủ lạnh SHARP SJ-AF50F-R

¥300,000

70,606,500 VNĐ

Tủ lạnh HITACHI R-WX74K-X

¥198,000

46,600,290 VNĐ

Tủ lạnh HITACHI R-HW60K XW

¥168,000

39,539,640 VNĐ

Tủ lạnh HITACHI R-XG43K XW

¥358,380

84,346,525 VNĐ

Tủ lạnh SHARP SJ-AW50F-W

¥278,000

65,428,690 VNĐ

Tủ lạnh HITACHI R-KX57K-X

¥198,000

46,600,290 VNĐ

Tủ lạnh HITACHI R-HW52K XH

¥111,736

26,297,626 VNĐ

Tủ lạnh SHARP SJGW35FR

¥358,380

84,346,525 VNĐ

Tủ lạnh SHARP SJ-AW50F-R

bottom of page