top of page

CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM HÀNG HÓA

Tất cả đơn hàng sử dụng dịch vụ Mua hộ tại Tokyo Mall đều được bảo hiểm 100% tiền hàng và 100% phí vận chuyển. Tất cả đơn hàng mua hộ đều được mặc định áp dụng gói Bảo hiểm cơ bản miễn phí.

  • Đối với phí vận chuyển, số tiền bảo hiểm không giới hạn.

  • Đối với tiền hàng, số tiền bảo hiểm tối đa được liệt kê cụ thể theo bảng dưới đây (tính theo từng kiện).

ĐƠN HÀNG VỚI PHÍ MUA HỘ 5% [KHÁCH LẺ]
ĐƠN HÀNG VỚI PHÍ MUA HỘ 1% [KHÁCH BUÔN]
  • ​Đối với loại hàng có giá trị cao, quý khách hàng có thể tùy chọn gói Bảo hiểm nâng cao để được bảo hiểm hàng hóa một cách tối ưu và trọn vẹn nhất.

  • Phí bảo hiểm của gói Bảo hiểm nâng cao là 3% giá trị tiền hàng.

bottom of page