top of page

CHÍNH SÁCH KIỂM TRA HÀNG HÓA

Sau khi hàng hóa của quý khách đến kho hàng của Tokyo Mall tại Nhật Bản, hàng hóa sẽ được bộ phẩm Thẩm định của Tokyo Mall kiểm tra trước khi được vận chuyển về Việt Nam. Dưới đây là những mục thuộc và không thuộc chính sách Kiểm tra hàng hóa của Tokyo Mall:

Các mục thuộc chính sách Kiểm tra hàng hóa

1. Hàng mới trên Amazon, Rakuten, Adidas...:

 • Loại sản phẩm

 • Dòng hàng hóa (nếu có và có thể nhận biết được khi nhìn bên ngoài)

 • Size (nếu có và có thể nhận biết được khi nhìn bên ngoài)

 • Màu sắc (nếu có và có thể nhận biết được khi nhìn bên ngoài)

 • Hàng cũ (nếu có và có thể nhận biết được khi nhìn bên ngoài)

 • Hàng bị hư hỏng, bể vỡ (nếu có và có thể nhận biết được khi nhìn bên ngoài)

2. Hàng cũ trên Yahoo Auction, Mercari, Fril...:

 • Loại sản phẩm

 • Hình dạng tổng quan

 • Màu sắc (nếu có và nhận biết được bên ngoài)

Các mục KHÔNG thuộc chính sách Kiểm tra hàng hóa

1. Hàng mới trên Amazon, Rakuten, Adidas...:

 • Phụ kiện

 • Các chi tiết nhỏ của sản phẩm

 • Hoạt động của sản phẩm

 • Độ thật hay giả của sản phẩm

 • Số lượng các món của một lô hàng

2. Hàng cũ trên Yahoo Auction, Mercari, Fril...:

 • Size

 • Phụ kiện

 • Dòng sản phẩm

 • Các chi tiết của sản phẩm

 • Hoạt động, tính năng của sản phẩm

 • Độ cũ của sản phẩm

 • Độ thật hay giả của sản phẩm

 • Số lượng các món của một lô hàng

bottom of page