top of page

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN CHẬM

Đối với các đơn hàng vượt quá thời hạn thanh toán, đơn hàng của quý khách sẽ bị hủy tự động trên Yahoo Auction dựa theo quy định hủy tự động của Yahoo Auction, tài khoản đấu giá của Tokyo Mall cũng sẽ bị đánh giá “Rất xấu”, bị hạ uy tín. Vì lý do đó, lúc này một khoản tiền phạt bằng tiền cọc mà khách hàng đã cọc sẽ được Tokyo Mall áp dụng đối với đơn hàng của quý khách.

 

Xin quý khách vui lòng đọc kỹ thông báo và thanh toán đúng lịch, đảm bảo quy định mua hàng của Yahoo Auction lẫn quy định mua hộ của Tokyo Mall. Xin cảm ơn.

bottom of page