Dịch vụ Mua hộ & Đấu giá hàng Nhật
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ
KHÁCH LẺ
KHÁCH BUÔN
Phí mua hộ thông thường
6%
3%
Phí mua hộ hàng hiệu
6%
1%
Phí vận chuyển đường bay
240k/kg
240k/kg
Phí vận chuyển đường biển
Tạm ngưng
120k/kg
Phí đấu giá
¥250/link
Miễn phí

Phí vận chuyển tối thiểu 240,000 đ/chuyến.

Hàng hóa sau khi được giao đến kho Nhật sẽ được vận chuyển về VN dự kiến 2-5 ngày (kho HN) và 5-10 ngày (kho SG) hoặc có thể lâu hơn nếu rơi vào Lễ, Tết, thiên tai, dịch bệnh...

Phí mua hộ tối thiểu ¥500/đơn.

Tiền hàng thanh toán trước 100%.

Chỉ nhận cọc 80% tiền hàng đối với hàng mới có giá trị trên ¥250,000.

Phí mua hộ 3% chỉ được áp dụng đối với KH có doanh số mua hàng trong tháng đạt chỉ tiêu và sẽ được khấu trừ ngược lại cho KH sau khi kết thúc tháng. Nếu không đạt chỉ tiêu thì phí mua hộ của tháng sẽ áp dụng như khách lẻ.

 
Untitled-3.png