top of page

DỊCH VỤ GỘP KIỆN HÀNG

Dịch vụ gộp kiện hàng là gì?

Dịch vụ gộp kiện hàng là dịch vụ tùy chọn khi quý khách có từ 2 kiện hàng trở lên và quý khách muốn gom vào 1 kiện tổng lớn hơn. Việc gộp các kiện hàng có thể làm cho phí vận chuyển quốc tế rẻ hơn hoặc đắt hơn tùy thuộc vào khối lượng, kích thước của các kiện hàng bên trong hoặc phương thức vận chuyển đã chọn. Sau khi gộp nhiều kiện hàng, quý khách sẽ không phải lo lắng về việc nhận nhiều gói hàng vào các thời điểm khác nhau.

consolidate_02.png
Miễn phí gộp kiện hàng

Tokyo Mall miễn phí gộp kiện hàng trong thời gian là 1 tuần. Chúng tôi sẽ sử dụng kiện hàng còn trống và có kích thước lớn nhất để đựng các kiện hàng nhỏ hơn. Trong trường hợp không có kiện hàng còn trống và đủ lớn, chúng tôi sẽ thông báo chi phí thùng carton cần sử dụng trong trường hợp khách hàng vẫn muốn gộp.

Lưu ý quan trọng

  • Yêu cầu đăng ký dịch vụ gộp kiện hàng chỉ có hiệu lực trong vòng 2 ngày kể từ ngày mua hàng. Chúng tôi không thể quyết định việc gộp hàng sẽ ảnh hưởng đến phí vận chuyển quốc tế như thế nào. Quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng Dịch vụ gộp kiện hàng.

  • Không thể hủy bỏ Dịch vụ gộp kiện hàng sau khi khách hàng đã sử dụng dịch vụ.
    Quá trình gộp kiện hàng không thể bị hủy bỏ vì bất kỳ lý do gì, ngay cả khi bạn đã đăng ký nhầm gói do nhầm lẫn. ​​

  • Bạn không thể quyết định các mặt hàng được đóng gói như thế nào.
    Khi gộp hàng, chúng tôi về nguyên tắc sẽ giữ các kiện hàng ở trạng thái chính xác như khi chúng tôi nhận được từ người bán và đặt chúng vào một hộp lớn hơn để gộp các kiện hàng. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận các hướng dẫn đóng gói do khách hàng chỉ định.

  • Một số mặt hàng không đủ điều kiện để gộp: hàng vượt quá khối lượng, kích thước được quy định, hàng có hình dạng khác thường (gậy golf, cần câu, guitar, kèn...). ​​

bottom of page