top of page

DỊCH VỤ LƯU KHO

Untitled design.png

Phí lưu kho sẽ được áp dụng:

* Kể từ ngày nhân viên Tokyo Mall thông báo đến khách hàng.

* Đối với những kiện hàng nằm trong diện chưa được thanh toán phí mua hàng hoặc phí vận chuyển.

 

Phí lưu kho sẽ được thu sau 15 ngày lưu kho. Thời hạn thanh toán là trong vòng 3 ngày sau 15 ngày lưu kho. Sau 3 ngày kể từ thời hạn trên, nếu Tokyo Mall chưa nhận được khoản thanh toán, Tokyo Mall sẽ chấm dứt đơn hàng.

 

Ngoài ra, những hàng hóa nằm trong diện lưu kho thì sẽ không được vận chuyển về Việt Nam theo thời gian ước tính ban đầu mà phụ thuộc vào thời gian thanh toán của khách hàng và thời gian xuất hàng ra khỏi kho lưu (3 ngày đối với đường bay và 7 ngày đối với đường biển).

 

Size kiện hàng bằng tổng kích thước chiều cao, chiều dài, chiều rộng theo đơn vị cm của kiện hàng đó.     

Ví dụ: kiện hàng có kích thước 30x40x50cm thì size kiện hàng là 120.

Screen Shot 2021-04-11 at 12.18.44.png
bottom of page