top of page

DỊCH VỤ TRẢ GIÁ HỘ

*** VUI LÒNG XEM TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRẢ GIÁ HỘ:

Phí dịch vụ cơ bản: 195 YEN/lần trả giá

Quy định trả giá đối với khách hàng:

  • Phí dịch vụ cơ bản được tính sau khi Tokyo Mall tiến hành bình luận trả giá.

  • Áp dụng với các trang web: https://jp.mercari.com, https://fril.jp, https://auctions.yahoo.co.jp

  • Sau khi Tokyo Mall bình luận trả giá trên trang sản phẩm, quý khách vui lòng tự theo dõi nếu seller có phản hồi. Tokyo Mall không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không theo dõi, seller phản hồi hạ giá và các người mua khác vào mua mất.

  • Phiên trả giá chỉ có hiệu lực trong ngày (trừ khung giờ 21:00 đến 8:00)

  • Thủ tục trả giá sẽ theo quy trình của Tokyo Mall, tuyệt đối tránh các trường hợp hối seller.

  • Riêng đối với sàn auctions.yahoo.co.jp, dịch vụ trả giá chỉ có thể thực hiện được đối với những link có hiện chức năng trả giá. 

Tất cả quy định trên nhằm thực hiện theo đúng văn hóa và quy định giao dịch của sàn, quý khách vui lòng đọc kỹ trước khi tham gia trả giá. Xin cảm ơn!

bottom of page