top of page

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ NHẬT - VIỆT

Cách tính phí vận chuyển quốc tế Nhật - Việt

Khối lượng tính cước là khối lượng được dùng để xác định cước phí vận chuyển. Khối lượng tính cước sẽ là giá trị lớn hơn giữa khối lượng thực tế và khối lượng thể tích của kiện hàng.

1. Đối với đường bay:

 • Xác định Khối lượng thực tế: Sử dụng cân để xác định trọng lượng gói hàng.

 • Xác định Khối lượng thể tích: Theo công thức:   

Khối lượng thể tích = Chiều cao x Chiều dài x Chiều rộng (cm) / 6,000

 • So sánh Khối lượng thực tế và Khối lượng thể tích: số nào lớn hơn sẽ được dùng để tính phí vận chuyển.

2. Đối với đường biển: 

   

 • Xác định Khối lượng thực tế: Sử dụng cân để xác định trọng lượng gói hàng.

 • Xác định Thể tích: Theo công thức:   

Thể tích = Chiều cao x Chiều dài x Chiều rộng (cm) / 1,000,000

 • Phí vận chuyển theo Khối lượng thực tế = Khối lượng thực tế (kg) x Đơn giá theo kg

 • Phí vận chuyển theo Thể tích = Thể tích (m3) x Đơn giá theo m3

 • So sánh Phí vận chuyển theo Khối lượng thực tế và Thể tích: số nào lớn hơn sẽ được dùng để tính phí vận chuyển.

Screen Shot 2021-04-11 at 12.18.44.png
Ví dụ minh họa

Kiện hàng A có chiều cao x chiều dài x chiều rộng là 30 x 40 x 50 (cm).

Đơn giá đường bay: 240,000 vnđ/kg.

 • Xác định Khối lượng thực tế: 9 kg

 • Xác định Khối lượng thể tích: KLTT = 30 x 40 x 50 / 6000 = 10 kg

 • So sánh:  Khối lượng được dùng để tính phí vận chuyển là 10kg

 • Phí vận chuyển được tính = 10 x 240,000 = 2,400,000 vnđ

bottom of page